Cập nhật lúc: 08:13, 24/09/2013 [GMT+7]
.

HĐND tỉnh: Giám sát thực hiện phát triển nguồn nhân lực


(Baoquangngai.vn)- Chiều 23.9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Tôn Long Hiếu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hành về việc thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 27/11/2011 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hành đã tổ chức họp xét đưa vào quy hoạch vị trí lãnh đạo cho công chức, viên chức đủ điều kiện theo hướng quy hoạch “động” và “mở”.

Trong năm 2012, huyện bổ nhiệm 2 người vào chức vụ cán bộ các phòng ban ở huyện; tuyển dụng mới 6 công chức, viên chức; xây dựng Đề án thu hút nguồn nhân lực về huyện, xã thị trấn giai đoạn 2013 - 2015 (dự kiến 50 sinh viên). Huyện cử 23 cán bộ đi học cao cấp và trung cấp chính trị; cử 2 cán bộ đi học thạc sỹ; điều động, luân chuyển 3 cán bộ từ huyện về xã,…

Tính đến nay, tổng số biên chế được giao của huyện Nghĩa Hành gồm 1.169 người (gồm biên chế hành chính, sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và sự nghiệp GD&ĐT). Trong đó có 1.081 người gồm biên chế hành chính, sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và sự nghiệp GD&ĐT.

Trình độ thạc sỹ 1 người (0,1%),  371 người có trình độ ĐH, CĐ có 481 người và 221 người trung cấp; cử nhân chính trị 4 người, cao cấp chính trị 31 người và trung cấp là 46 người.

Về độ tuổi từ 30 trở xuống chiếm 14,98%; từ 31-40 tuổi chiếm 24,14%; từ 41-50 tuổi chiếm 39,68% và trên 51 tuổi chiếm 21,1%.

 

Ông Tôn Long Hiếu- Trưởng ban Pháp chế- HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Tôn Long Hiếu- Trưởng ban Pháp chế- HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.


Về biên chế cấp xã, thị trấn, hiện toàn huyện có 249/278 biên chế được giao, trong đó có 53 người có trình độ ĐH, 8 người CĐ và 148 người có trình độ trung cấp,…

Đa số cán bộ, công chức của huyện có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức cầu tiến, ham học hỏi. Chủ động khắc phục khó khăn để học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Tuy nhiên, công tác phát triển nguồn nhân lực ở huyện Nghĩa Hành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Năng lực hoạt động thực tế ở một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; số lượng ngày càng tăng, nhưng còn trong tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu”, đặc biệt thiếu công chức hành chính chuyên ngành, công chức lãnh đạo, quản lý giỏi; độ tuổi và giới tính trong cơ cấu vừa thiếu đồng bộ, vừa chưa xây dựng được tỷ lệ hợp lý giữa các độ tuổi và cơ cấu giới tính chưa cân đối.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát cho rằng tỷ lệ nữ được huyện cơ cấu còn quá ít; huyện cần nêu rõ giải pháp nào để đến năm 2015 có 85% cán bộ cấp xã, thị trấn có trình độ đại học; nguyên nhân và giải pháp giải quyết thực trạng vừa thiếu vừa thừa ở huyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Nghĩa Hành kiến nghị HĐND tỉnh nghiên cứu có cơ chế tăng thêm 1 Phó Bí thư hoặc Phó Chủ tịch cấp xã để thực hiện kế hoạch công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ trẻ theo quy hoạch nhằm rèn luyện và phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở.

Đề nghị Sở Nội vụ không phân thẳng công chức sau khi trúng tuyển về từng cơ quan chuyên môn của huyện, mà giao nhiệm vụ này cho UBND huyện chủ động sắp xếp, bố trí cho phù hợp.


Tin, ảnh: Ái Kiều

.