Thị trấn Ba Tơ và năm xã được công nhận An toàn khu

01:08, 12/08/2013
.

(QNĐT)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1358 công nhận năm xã gồm Ba Chùa, Ba Động, Ba Giang, Ba Thành, Ba Vinh và thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) là vùng An toàn khu (ATK) của trung ương ở tỉnh Quảng Ngãi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Cơ sở hạ tầng dưới chân núi Cao Muôn, căn cứ của Đội du kích Ba Tơ, đang ngày một phát triển. Ảnh: MAI HẠ
Cơ sở hạ tầng dưới chân núi Cao Muôn, căn cứ của Đội du kích Ba Tơ, đang ngày một phát triển. Ảnh: TL

 

Về Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho các xã thuộc vùng An toàn khu, huyện Ba Tơ, Thủ tướng yêu cầu tỉnh chủ động lập, phê duyệt Đề án nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong vùng căn cứ cách mạng.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ vốn từ Ngân sách Trung ương cho tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Đề án trên.

 

PV

 


.