Cập nhật lúc: 15:48, 07/08/2013 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Thu thuế nội địa 7 tháng đạt khá cao


QNĐT)- Tính đến hết tháng 7/2013, toàn ngành thuế  đã thu được 14.680,5 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán TƯ, đạt 78,3% dự toán tỉnh, tăng 90,9% so cùng kỳ.

TIN LIÊN QUAN


Trong đó, thu từ sản phẩm lọc hóa dầu: 13.223,1 tỷ đồng, đạt 80,8% dự toán, tăng 102,7% so cùng kỳ;  thu tiền sử dụng đất: 95,1 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán tỉnh, tăng 49,9% so cùng kỳ và các khoản còn lại 1.362,4 tỷ đồng, đạt 63,4% dự toán tỉnh, đạt 59,7% chỉ tiêu phấn đấu Cục giao, tăng 23,3% so cùng kỳ.

 

Tính đến hết tháng 7/2013,  thu từ sản phẩm lọc hóa dầu là 13.223,1 tỷ đồng. Ảnh T.L
Tính đến hết tháng 7/2013, thu từ sản phẩm lọc hóa dầu là 13.223,1 tỷ đồng. Ảnh T.L


Các nguồn thu đảm bảo tiến độ chỉ tiêu phấn đấu là: Doanh nghiệp nhà nước TƯ (79,9%), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (58,5%), thuế ngoài quốc doanh (đạt 61,4%), lệ phí trước bạ (61%), thuế thu nhập cá nhân (92,8%), phí lệ phí (66,4%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (61,3%). Các khoản thu còn lại chưa đảm bảo tiến độ. Trong đó, một số khoản thu đạt thấp như: Thuế Bảo vệ môi trường (47,3%), thu tiền sử dụng đất (27,9%), thu khác ngân sách (41,2%), thu cố định tại xã (46,4%).

So với cùng kỳ 2012, hầu hết các nguồn thu đều tăng, trong đó các khoản tăng cao như: Doanh nghiệp nhà nước TƯ (tăng 102,7%), thuế ngoài quốc doanh (tăng 48,5%), lệ phí trước bạ (tăng 29,7%), thuế thu nhập cá nhân (tăng 29,1%), phí lệ phí (tăng 34,4%), thu tiền sử dụng đất (tăng 49,9%), Thu tiền thuê đất (tăng 43,7%), Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tăng 5 lần).

Các khoản thu giảm so cùng kỳ là doanh nghiệp nhà nước địa phương (bằng 99,4%), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bằng 44,4%), thuế bảo vệ môi trường (bằng 93,2%)...

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, tình hình kinh tế của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, đã tác động đến công tác thu ngân sách nhà nước năm 2013 và khả năng ngành Thuế sẽ  hoàn thành dự toán thu năm 2013 do HĐND tỉnh giao.
                      

 Khoa Thành


 

.