Quảng Ngãi: Triển khai chính sách mới về ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ Nhật, 16:05, 07/07/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sở LĐ-TB&XH vừa triển khai thực hiện một số chính sách mới về ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến một số văn bản: Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16-7-2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
 
Ngoài ra, còn có Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhận định, áp dụng theo quy định mới, tỉnh ta sẽ có hàng nghìn người mới được hưởng chính sách và vinh danh. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, sau khi được tập huấn, các địa phương cần triển khai giải quyết hết hồ sơ theo quy định mới từ nay đến cuối năm. Sau khi giải quyết hồ sơ thì cần phải chú trọng công tác chăm lo cho người có công.
 
 
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 
 
 
.