Cập nhật lúc: 20:38, 23/07/2013 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Thành lập 3 bộ phận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính


(QNĐT)- Ông Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, tổ trưởng tổ kiểm tra 20 vừa ký quyết định thành lập các bộ phận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi, thuộc Tổ kiểm tra 20.

TIN LIÊN QUAN


Tổ kiểm tra 20 có 3 bộ phận gồm 18 ông, bà là lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư Pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo, phóng viên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

 

Các bộ phận kiểm tra thuộc Tổ kiểm tra 20 có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính theo nội dung Kế hoạch 2437/KH-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ kiểm tra 20.
 
Cụ thể, kiểm tra việc tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; việc thực hiện niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính; trách nhiệm giải quyết công việc của tổ chức và công dân; chấp hành các quy định về thời giờ làm việc; chế độ thông tin- báo cáo; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,…
 
Việc kiểm tra trên được thực hiện thường xuyên từ 1- 2 ngày trong tuần. Các bộ phận kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trình tổ trưởng phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

 

PV

.