Khối Thi đua Mặt trận, Hội, Đoàn thể: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Thứ Hai, 21:17, 08/07/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Chiều 8/7, tại Hội trường cơ quan Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, Khối Thi đua Mặt trận, Hội, Đoàn thể đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua- khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

TIN LIÊN QUAN


Trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối tiếp tục phát triển và có chất lượng tương đối đồng đều. Hình thức tổ chức các phong trào có những đổi mới tiến bộ; đã bám sát thực tiễn ở cơ sở, thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của Mặt trận, Hội, đoàn thể địa phương được triển khai tích cực, rộng khắp có hiệu quả. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, anh ninh địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục như: Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, chưa đi vào chiều sâu; một số chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm ở từng địa phương chưa được quan tâm phát động thực hiện; chưa chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến...

 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận để thực hiện tốt nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2013.

6 tháng cuối năm, Khối thi đua Khối Mặt trận, Hội, Đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực để đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua thông qua các cuộc vận động, phong trào; tập trung phổ biến, quán triệt tinh thần Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng; tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới; tiếp tục bám chắc Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVIII...

Đồng thời, chú trọng giải quyết những vấn đề búc xúc của nhân dân, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí....Tin, ảnh: N.Đức
 

.