Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cơ yếu và Luật lưu trữ

Thứ Năm, 10:18, 27/06/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 26/6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Cơ yếu và Luật lưu trữ.

Luật Cơ yếu được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 26/11/2011. Luật Cơ yếu bao gồm 5 Chương, 38 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2012. Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm.

 

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Luật Cơ yếu được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức, triển khai, sử dụng cơ yếu, quản lý hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin; bảo đảm quốc phòng và an ninh, phục vụ phát triển KT-XH, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012. Việc ban hành Luật tạo khung pháp lý cao nhất về lưu trữ, tạo điều kiện cho công tác lưu trữ phát triển, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Đồng thời nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước thông qua việc quản lý thống nhất về công tác lưu trữ và tài liệu phông lưu trữ Quốc gia Việt Nam.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, tổ chức tạo điều kiện cho các tổ chức lưu trữ bố trí kinh phí, tăng cường hiện đại hóa, đẩy mạnh các hoạt động thu thập, sưu tầm, chỉnh lý, bảo quản và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thời kỳ đổi mới.


Tin, ảnh: PV
 
.