Hội nghị phổ biến Luật Lưu trữ

Thứ Năm, 14:20, 13/06/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Ngày 13/6, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị phổ biến hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ và một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về công tác văn thư, lưu trữ.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa cùng lãnh đạo Sở Nội vụ của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sau gần 1 năm thực hiện, công tác phổ biến, tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn được chỉ đạo triển khai kịp thời, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, góp phần đưa Luật vào cuộc sống, nâng cao nhận thức của các cấp, cán bộ, công chức về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ.

Đến nay, đã có 29 tỉnh xây dựng và triển khai Đề án xử lý tài liệu tồn đọng tại địa phương. 22 tỉnh chưa xây dựng nhưng hàng năm có hỗ trợ kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng để thu về lưu trữ lịch sử theo kế hoạch như: Bình Dương, Gia Lai, Long An… Một số khác đang xây dựng dự án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử như: Bình Định, Quảng Ngãi…

 

Đông đảo các đại biểu của 63 tỉnh, thành phố về tham dự hội nghị.
Đông đảo các đại biểu của 63 tỉnh, thành phố về tham dự hội nghị.Trong thời gian qua, các tỉnh, thành phố đã quan tâm hơn đến việc bảo quản tài liệu lưu trữ. Có 11 tỉnh, thành phố đang xây dựng, cải tạo kho lưu trữ chuyên dụng. Đồng thời, công tác thu thập tài liệu vào lưu trữ cũng được quan tâm, khối lượng tài liệu đã tăng lên rõ rệt, thành phần phong phú.

Tuy vậy, kho tàng và các trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản tài liệu ở các tỉnh còn nhiều khó khăn, tình trạng tài liệu tồn đọng còn nhiều; tài liệu chưa được thống kê còn phổ biến; phương tiện, trang thiết bị bảo quản, kể cả kho lưu trữ lịch sử còn thiếu và lạc hậu…

Các đại biểu đã chỉ ra các nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề xuất, kiến nghị về công tác tổ chức triển khai thi hành Luật cũng như công tác chỉnh lý tài liệu còn tồn đọng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Văn thư Lưu trữ đã phổ biến nội dung Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. Tập trung chủ yếu vào các Thông tư như: Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào cơ quan Lưu trữ; định mức kinh tế- kỹ thuật lập danh mục tài liệu; định mức kinh tế- kỹ thuật sử dụng tài liệu hết giá trị cùng các hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các tổ chức.

 


Tin, ảnh: Ái Kiều

 

 

 

.