Đà Nẵng: Triển khai phần mềm đánh giá công chức

Thứ Sáu, 07:57, 31/05/2013 [GMT+7]
.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức triển khai trên phạm vi rộng mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức hành chính đến tất cả các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện trên địa bàn Thành phố.
 

Lấy kết quả công việc làm thước đo chính đánh giá công chức. Ảnh VGP/Lưu Hương
Lấy kết quả công việc làm thước đo chính đánh giá công chức. Ảnh VGP/Lưu Hương


Theo ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, việc đánh giá kết quả làm việc của công chức nhằm mục tiêu quản trị nguồn nhân lực, giúp lãnh đạo đơn vị đánh giá tương đối khách quan hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức.


Đó cũng là tiêu chí cho việc bình xét thi đua, khen thưởng; phân phối thu nhập và khoán chi phí hành chính trong cơ quan, đơn vị; đồng thời làm cơ sở để sử dụng, quản lý, phát triển nghề nghiệp của công chức như đào tạo, bồi dưỡng và xem xét thực hiện các chính sách đãi ngộ..

Từ tháng 7 đến tháng 9/2012, Đà Nẵng đã triển khai thử nghiệm mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức Đà Nẵng bằng phần mềm tại 7 sở và 3 quận với sự tham gia của 250 công chức và lãnh đạo, với các tiêu chí đánh giá dựa trên: Kết quả thực hiện công việc (70%); chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, pháp luật của Nhà nước (10%); thái độ, trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp (20%)...

Phương pháp đánh giá được kết hợp theo 3 hướng: Đánh giá theo mục tiêu, nhiệm vụ mà công chức được giao; đánh giá theo kết quả đầu ra cũng như đánh giá 360 độ (công chức tự đánh giá, đánh giá của đồng nghiệp, đánh giá của lãnh đạo trực tiếp, đánh giá của lãnh đạo cấp trên).

Ưu điểm của mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức là đề cao tính công khai, dân chủ; lấy kết quả công việc làm thước đo chính; kết quả thực thi công vụ của công chức được nhìn nhận toàn diện từ nhiều phía; tạo cơ hội cho mỗi người được lắng nghe những nhận xét, góp ý của đồng nghiệp, từ đó rút kinh nghiệm cho việc thực thi công vụ.

Kết quả triển khai thí điểm tại 10 đơn vị bước đầu cho thấy những tác động tích cực, đổi mới chất lượng đánh giá cán bộ, công chức. Sau thời gian thử nghiệm, phần mềm đánh giá kết quả làm việc của công chức Đà Nẵng sẽ chính thức áp dụng tại tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn.                                                                Theo Lưu Hương/Chinhphu.vn

.