Hỗ trợ 450 tấn gạo cho dân vùng bị Hội chứng viêm da dày sừng

Thứ Năm, 21:37, 25/04/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Tin từ UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 450 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ cho đồng bào các huyện Ba Tơ, Sơn Hà khống chế Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

TIN LIÊN QUAN

 

Cấp gạo cho người dân vùng
Cấp gạo cho người dân  xã Ba Điền, huyện Ba Tơ năm 2012.


Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp (có thể chia thành một số đợt) trong thời gian 6 tháng. Trường hợp sau 6 tháng Hội chứng vẫn còn tiếp diễn, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ.


PV
 

 

.