Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp giai đoạn 2013-2020

Thứ Ba, 14:02, 09/04/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 9/4, Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh tổ chức họp để triển khai một số công việc trong thời gian tới. Đồng thời, thảo luận, thông qua các Dự thảo: Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, Quy chế phối hợp, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

TIN LIÊN QUAN

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tư pháp đã thông báo tóm tắt phương hướng hoạt động trong thời gian tới nhằm triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh cách thức phổ biến luật đến từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Ngoài ra, nhiệm vụ cần thiết trong triển khai Luật Giám định tư pháp là phải rà soát, hệ thống hóa các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động giám định tư pháp; Xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án; Ban hành chính sách để thu hút nhân lực cho các tổ chức giám định tư pháp công lập và các chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh…

 

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp


Cũng tại buổi họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến và thông qua các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020; Quy chế phối hợp và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án.

Đề án gồm các nội dung chính như: Quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức trong tỉnh về vị trí, vai trò của hoạt động giám định tư pháp; Kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp công lập và đội ngũ giám định tư pháp theo vụ việc; nghiên cứu xây dựng lộ trình thích hợp để thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực giám định tư pháp chuyên ngành; tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác giám định cho các tổ chức giám định tư pháp…

Đề án sẽ được phối hợp tổ chức và thực hiện bởi các sở, ngành chức năng: Sở Tư pháp, SởY tế, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ. Các đại biểu đều nhận định rằng, việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ cấp thiết. Do đó, cần sớm triển khai và đưa Đề án vào cuộc sống.

Tuy nhiên, cần phân công rõ nhiệm vụ của các sở, ngành chức năng để Đề án mang lại hiệu quả tốt nhất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đề án là phải có chính sách thu hút nguồn nhân lực, những người có năng lực thực sự cho hoạt động giám định tư pháp của tỉnh. Do đó, các ngành chức năng cần phối hợp ăn ý, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ này…

Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp được triển khai thực hiện trên cơ sở quán triệt nội dung và tổ chức thực hiện Luật giám định tư pháp năm 2012 và Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 2/2010.
 

 

Tin, ảnh: Thanh Phương


 

 

.
.