TP. Quảng Ngãi: Mỗi năm phấn đấu tăng trưởng dư nợ cho vay chính sách từ 7% -10%

Thứ Năm, 14:33, 14/03/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 14/3, Ban Đại diện NHCSXH TP. Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm hoạt động của NHCSXH trên địa bàn  TP. Quảng Ngãi và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

TIN LIÊN QUAN


NHCSXH TP. Quảng Ngãi được thành lập vào ngày 14/1/2003. Qua 10 năm hoạt động, tính đến 31/12/2012, tổng của vốn của ngân hàng đạt gần 113 tỷ đồng, tăng hơn 106 tỷ đồng so với đầu năm 2003.

Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt 130,8 tỷ đồng, dư nợ bình quân là 11 triệu đồng/hộ, tăng 8 triệu đồng so với năm 2003; cho vay học sinh sinh viên đạt 59,6 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm đạt 15,5 tỷ đồng; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường là 3,38 tỷ đồng và cho vay xuất khẩu lao động là 206 triệu đồng.

Đến hết năm 2012, dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể là 111,4 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ, với hơn 7.000 hộ còn dư nợ, thông qua 208 tổ tiết kiệm và vay vốn.

 

Trong 10 năm qua,
Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, nhiều hộ gia đình đã sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện và phát triển kinh tế gia đình.Cùng với việc tăng khối lượng các chương trình tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, những năm qua chất lượng tín dụng từng bước được cải thiện. Đa số hộ vay đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 14,4% năm 2003 xuống còn 3,68% năm 2012.

Mục tiêu đến năm 2020, Ngân hàng sẽ phấn đấu tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm từ 7% đến 10%, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 1%/tổng dư nợ, thu lãi cho vay hàng năm đạt trên 95% số lãi phải thu, huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn bình quân tăng hàng năm từ 12%-15%.

Phối hợp lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng, chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư… và hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội khác, nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
Tin, ảnh: Ái Kiều

.
.