Quảng Ngãi: Thu ngân sách 2.054 tỷ đồng trong tháng đầu năm 2013

Thứ Ba, 09:51, 19/02/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, toàn ngành đã thu ngân sách trong tháng 1/2013 được 2.054 tỷ đồng, đạt 11% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 140,6% so thực hiện cùng kỳ năm trước.

TIN LIÊN QUAN


Trong đó, thu từ NMLD Dung Quất được 1.830,6 tỷ đồng, đạt 11,2% dự toán tỉnh giao, tăng 163,6% so thực hiện cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất được 17 tỷ, đạt 7% dự toán tỉnh, tăng 120,6% so cùng kỳ; các khoản còn lại thu hơn 206 tỷ, đạt 9,6% dự toán tỉnh, tăng 36,2% so cùng kỳ. Riêng, khoản thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh được 83,3 tỷ, đạt 9% dự toán tỉnh, tăng 22,8% so cùng kỳ.

Thu từ NMLD Dung Quất được 1.830,6 tỷ đồng. Ảnh T.L
Thu từ NMLD Dung Quất được 1.830,6 tỷ đồng. Ảnh T.L


Nhìn chung, thu ngân sách tháng 1 do ngành thuế quản lý đã đảm bảo tiến độ dự toán và tăng  so với cùng kỳ. Một số khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán và tăng khá so cùng kỳ như DNNN Trung ương, DNNN địa phương, thuế NQD, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí và thu khác ngân sách.

Nhiều địa phương thu thuế ngoài quốc doanh đảm bảo tốt dự toán tỉnh giao như: Thành phố Quảng Ngãi, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Ba Tơ, Minh Long. Tuy nhiên, kết quả thu nợ thuế đạt hiệu quả chưa cao, nhiều đơn vị tiếp tục để tăng nợ thuế.


                    Khoa Thành

 

.