Huyện ủy Trà Bồng: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Thứ Sáu, 11:19, 07/12/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Sáng 6/12, Huyện ủy Trà Bồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 5, huyện Trà Bồng đã đạt được nhiều kết quả. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội; nhiều phong trào văn hóa nổi bật ở địa phương được hình thành,  thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững của địa phương...

Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Trần Đức Minh trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQTƯ 5, khóa VIII.
Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Trần Đức Minh trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQTƯ 5, khóa VIII.


Đến nay, trên địa bàn huyện Trà Bồng đã tạo dựng được nhiều thiết chế văn hóa. Huyện đã phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy một số di sản văn hóa dân tộc Cor, đầu tư các nguồn lực cho văn hóa; đồng thời xác định văn hóa - du lịch là một trong 3 khâu đột phá của huyện. Những năm đến Huyện ủy Trà Bồng vẫn xác định, phát triển văn hóa sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực thúc đẩy thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn đấu đưa Trà Bồng trở thành huyện khá của các huyện miền núi trong tỉnh. Hội nghị đã nghe các tập thể, cá nhân báo cáo những kết quả, những kinh nghiệm hay trong việc đưa NQTƯ5 vào cuộc sống.

Tại hội nghị Huyện ủy Trà Bồng đã trao giấy khen cho 15 tập thể và 31 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện NQTƯ5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Hồng Hoa

 

.