Hội nghị trực tuyến tổng kết việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ Ba, 14:00, 04/12/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 4/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với nhiều tỉnh, thành trong cả nước nhằm tổng kết và nhân rộng việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện. Ở đầu cầu Quảng Ngãi, đồng chí Phạm Như Sô- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN


Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, đến nay đã có 686/700 đơn vị hành chính cấp huyện trong cả nước triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đạt tỷ lệ 98%. Riêng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại đầu tiên được khởi xướng và triển khai vào năm 2006 tại một số huyện, quận của thành phố Hải Phòng. Trong số 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện có 9 địa phương triển khai ở tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện.

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt, tích cực ở nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền của cấp huyện như: Đất đai, cấp phép đăng ký kinh doanh, chứng thực, hộ tịch, chính sách xã hội, xây dựng, thuế, ngân sách…. Đây thực sự là một cơ chế tốt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, được người dân, tổ chức đánh giá là một biện pháp cải cách tích cực của chính quyền.

 

Quang cảnh hội nghị ở đầu cầu Quảng Ngãi
Quang cảnh hội nghị ở đầu cầu Quảng Ngãi


Ở tỉnh ta, đến thời điểm này 14/14 đơn vị đều đã  triển khai thực hiện cơ chế một cửa. Trong đó có 2 huyện là Lý Sơn và Sơn Tây đã thực hiện cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã đến cấp huyện trên lĩnh vực đất đai. Riêng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai tại UBND thành phố vào tháng 3/2009 và UBND huyện Sơn Hà vào tháng 9/2012. Đối với cấp xã, có 128/184 xã, phường, thị trấn thực hiện, đạt tỷ lệ 69,57%.

Việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông về cơ bản đã giải quyết các nội dung công việc đang có nhiều bức xúc của tổ chức và công dân, phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu thực tế, góp phần thay đổi về chất trong hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện.

Tuy nhiên, việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số địa phương trong tỉnh ta vẫn còn hình thức, đối phó. Một số thủ tục hành chính đã thay đổi nhưng chưa được niêm yết công khai kịp thời, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đảm bảo về diện tích, trang thiết bị làm việc theo quy định, đã ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện làm việc của cán bộ công chức và tổ chức, công dân đến giải quyết công việc. Một số bộ phận cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, có thái độ tiêu cực, nhũng nhiễu nhưng chậm xử lý…

Để khắc phục những hạn chế trên, tỉnh ta cũng đã có kiến nghị lên cấp Trung ương về việc tiếp tục rà soát, đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bổ sung biên chế hành chính. Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho tỉnh để địa phương thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện…

Kết thúc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai tích cực cơ chế một cửa, một cửa liên thông sâu rộng nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho người dân. Bên cạnh đó, cần củng cố chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất nhằm tránh tình trạng nhũng nhiễu, tiết kiệm thời gian, khắc phục các hạn chế gặp phải trong thời gian qua…


Thanh Phương

 

.