Thiên tai không thể chống mà chỉ có thể tránh

Thứ Sáu, 16:36, 09/11/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Đó là ý kiến khẳng định mạnh mẽ của Đại biểu Võ Tuấn Nhân, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại phiên thảo luận tổ ngày 8/11/2012 về Luật phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, từ đó có sự nhận thức đúng đắn nhằm thực hiện công tác phòng, tránh thiên tai đạt hiệu quả.

Quan điểm này đã được hầu hết đại biểu trong phiên thảo luận đồng tình, đại biểu Nhân cho rằng về bản chất thiên tai là không thể chống được mà cách tốt nhất là khi có dự báo được thiên tai xảy ra là phải tìm các biện pháp hiệu quả trong điều kiện hiện có để phòng ngừa và tránh các thiệt hại xảy ra.

Trong công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, vấn đề cốt lõi nhất vẫn là công tác dự báo, và thông tin kịp thời, nếu dự báo không tốt thì không thể nào phòng tránh được hoặc nếu đã dự báo được nhưng thông tin chậm thì cũng không thể tránh được những thiệt hại, do vậy trong Dự thảo luật cần thể hiện những quy định theo hướng tạo điều kiện đẩy mạnh đầu tư thiết bị và xây dựng cơ sở đảm bảo cho công tác dự báo chuẩn xác và kịp thời.

Liên quan đến các nội dung của Dự thảo luật, ông Nguyễn Cao Phúc - đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cần đầy đủ hơn để làm cơ sở trong việc xác định và thực hiện các công tác phòng, tránh thiên tai, cụ thể:

Về các hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế-xã hội: ngoài các hiện tượng được nêu tại khoản 1 Điều 3 của dự thảo Luật như là “bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ và dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác” cần phải bổ sung các hiện tượng thiên nhiên khác mà trong thời gian gần đây không hiếm xảy ra và gây thiệt hại lớn về người và tài sản, như: vòi rồng, sụt lún đất, núi lửa phun, cát bay…

Về công trình phòng, tránh thiên tai, đại biểu Phúc đề nghị bổ sung thêm “công trình kè” là công trình phòng, tránh thiên tai quy định khoản 4 Điều 3 của Dự thảo luật.

Quỹ hỗ trợ tự nguyện cùng với quỹ phòng, tránh thiên tai từ ngân sách nhà nước, từ đóng góp bắt buộc của tổ chức, cá nhân theo quy định đã phát huy rất tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu đói đã góp phần sang xẻ, động viên kịp thời người bị thiệt hại, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc: đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn.

Vì vậy, quỹ hỗ trợ tự nguyện không những phải được duy trì mà trong Dự thảo luật cần bổ sung thêm những quy định thuận lợi nhằm khuyến khích phát huy, nhân rộng sự hỗ trợ tự nguyện trong phòng, tránh thiên tai, ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội Quảng Ngãi đề nghị.


Văn Tân
 

.