Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2013-2018

03:10, 24/10/2012
.

(QNĐT)- Trong 2 ngày 23-24/10, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2013-2018. Dự Đại hội có 147 đại biểu, đại diện cho hơn 3.000 đoàn viên đến từ các cơ quan trong toàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Công đoàn viên chức tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3/2011. Đến nay, đã có 45 công đoàn cơ sở với số lượng cán bộ, công chức viên chức lao động là trên 3.600 người.

 

Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, hoạt động công đoàn diễn ra theo đúng kế hoạch, bám sát các nội dung trọng tâm và nhiệm vụ chủ yếu, chương trình công tác năm. Qua đó đã khẳng định vị thế của Công đoàn viên chức tỉnh trong hệ thống Công đoàn Quảng Ngãi và Công đoàn viên chức Việt Nam.

Công đoàn viên chức tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cán bộ công chức viên chức, lao động. Công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, đoàn viên được thực hiện hiệu quả. Trong thời gian qua, các công đoàn cơ sở đã cùng thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ, chính sách đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho 301 đoàn viên; nâng lương định kỳ cho 646 đoàn viên…

Bên cạnh đó, cũng kêu gọi các cán bộ, đoàn viên tham gia tích cực vào công tác xã hội từ thiện, đóng góp vào quỹ Vì người nghèo với số tiền trên 187 triệu đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 119,7 tỷ đồng… ủng hộ giúp đỡ cho nhiều người nghèo, bị nạn trong cả nước.

 

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội
Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội


Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động được hưởng ứng và triển khai đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trọng tâm được phát động là phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…Các đại biểu tham dự đại hội cũng đã dành thời gian thảo luận, lắng nghe một số tham luận của các cơ quan có kết quả tốt trong việc thực hiện cải cách hành chính, áp dụng hiệu quả trong chuyên môn nghiệp vụ.

Đại hội đã bầu BCH gồm 19 đồng chí. Đồng chí Vũ Hoài Phương được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XII Công đoàn tỉnh; bầu 1 đồng chí dự Đại hội IV Công đoàn viên chức Việt Nam.
 


Thanh Phương
 

 


.