Tập huấn Tổng Điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp giai đoạn 2-2012

Thứ Tư, 14:17, 11/07/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 11/7,  tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị tập huấn tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp giai đoạn 2 năm 2012 cho các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp huyện và các điều tra viên.

 
Các điều tra viên được hướng dẫn cách ghi phiếu điều tra, phương pháp, đối tượng thu thập thông tin... Giai đoạn 2 được thực hiện điều tra từ nay đến hết 30/7.

 

AAA

Sau hội nghị tập huấn,  Cuộc Tổng điều tra giai đoạn 2 sẽ được triển khai đến hết 30/7.

 
Thông qua các số liệu thu thập được từ cuộc Tổng điều tra sẽ giúp các địa phương đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Chính phủ.
 
 
Ái  Kiều
 
.