Lập dự án Nạo vét, thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn tại cửa biển Sa Huỳnh, Mỹ Á và Cửa Đại

05:06, 21/06/2012
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa vừa thống nhất cho Công ty TNHH Trường Thành Lộc lập Dự án Nạo vét, thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn tại cửa biển Sa Huỳnh, Mỹ Á và Cửa Đại, nhằm thông luồng, khơi thông cửa biển, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào tránh trú bão, thoát lũ nhanh và chống ngập úng, tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu.

 

AA
 Dự án nhằm thông luồng, khơi thông cửa biển, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào tránh trú bão, thoát lũ nhanh và chống ngập úng, tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu.

 

Dự án sẽ do Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT cùng Công ty TNHH Trường Thành Lộc hoàn chỉnh hồ sơ dự án trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ NN&PTNT và Thủ tướng Chính phủ.
 
 
Ái  Kiều
 

.