Cần "nối dài" chính sách tinh giản biên chế

Chủ Nhật, 10:06, 13/05/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã kết thúc vào ngày 31/12/2011. Thế nhưng, yêu cầu của cải cách bộ máy hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Quảng Ngãi vẫn đang rất cần đến chính sách này…

Sau 5 năm thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và giải quyết cho 1.306 biên chế tinh giản, gồm khối Đảng - đoàn thể 109 người, khối Nhà nước 1.197 người, nhiều nhất là biên chế thuộc sự nghiệp giáo dục đào tạo với 961 người. Trong đó, đối tượng cho nghỉ hưu trước tuổi là 1.261 người, nghỉ thôi việc ngay 45 người. Tổng kinh phí thực hiện hơn 64,8 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế là một trong những chủ trương tích cực được xã hội chấp thuận cao, tạo điều kiện rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức, đơn vị trực thuộc theo hướng thu gọn đầu mối, bỏ khâu trung gian, mỗi cơ cấu tổ chức được giao nhiều việc. Chính sách tinh giản biên chế đã khuyến khích những cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt "chuẩn" trình độ của vị trí công việc đang đảm nhận; những người năng lực hạn chế, lớn tuổi, sức khỏe yếu, không còn tâm huyết với công việc tự nguyện nghỉ để địa phương tuyển dụng, đào tạo mới đội ngũ nhân lực trẻ, có trình độ năng lực chuyên môn phù hợp thay thế. Ngoài ra, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo định hướng yêu cầu vị trí việc làm và trình độ chuyên môn đào tạo giúp khai thác, sử dụng năng lực cán bộ, công chức đạt hiệu quả cao hơn trước khi chưa thực hiện chính sách này.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện một số đơn vị, địa phương chưa triển khai phổ biến sâu rộng chính sách tinh giản biên chế đến toàn thể người lao động biết để đề nghị được xem xét tinh giản biên chế. Một số nơi có hiện tượng ngại va chạm, thiếu kiên quyết nên chủ yếu mới tinh giản biên chế đối với trường hợp dôi dư, sức khỏe yếu, có nguyện vọng; còn trường hợp phải tinh giản biên chế do không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu thì rất ít. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm ở một số đơn vị còn hình thức, không sát thực tế, dẫn đến không có cơ sở để tinh giản các đối tượng này.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, hiện tại nhu cầu về tinh giản biên chế trong đội ngũ cán bộ, công chức vẫn còn khá cao, nhưng do chính sách này hết hiệu lực nên đành phải "khép lại". Mới đây, đồng chí Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công văn đề nghị Chính phủ có chủ trương tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong thời gian đến, để các ngành, địa phương tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.


Thanh Nhị
 

.