8 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ Sáu, 08:22, 04/05/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định cho ứng trước dự toán 8 tỷ đồng để thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2012.

Theo đó, tạm ứng cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 7 tỷ đồng và Sở Nội vụ được ứng 1 tỷ đồng để thực hiện Đề án này.

 

Đào tạo dệt thổ cẩm cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Ba Tơ.
Đào tạo dệt thổ cẩm cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Ba Tơ.


Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2015, đào tạo nghề cả 3 cấp trình độ cho 87.000 lao động nông thôn, bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 14.700 lao động. Trong đó, ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác…

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

 

PV

 

 

.
.