Phê duyệt tổng dự toán dự án Quy hoạch Khu đô thị Vạn Tường

15:39, 16/11/2009 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Ban quản lý KKT Dung Quất vừa phê duyệt tổng dự toán dự án quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh và thiết kế đô thị Khu đô thị mới Vạn Tường; theo đó, tổng dự toán dự án được giao là 13.809.247.245 đồng, bằng vốn Ngân sách nhà nước, bao gồm chi phí lập đồ án quy hoạch và chi phí khác liên quan đến lập đồ án Quy hoạch.

Khu đô thị mới Vạn Tường nằm trên diện tích khoảng 3.828 ha, bao gồm xã Bình Hải và một phần diện tích các xã: Bình Trị, Bình Phước, Bình Hoà, Bình Phú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Quy mô dân số khoảng 35.000 - 40.000 người vào năm 2015 và 110.000 - 130.000 người vào năm 2020.

Khu Đô thị được quy hoạch chi tiết trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch chung trong đồ án Quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

PV
.