Thông qua kết quả giám sát về đầu tư xây dựng cơ bản ở miền núi

14:01, 08/07/2009 [GMT+7]
.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Xuân Hồng phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Xuân Hồng phát biểu tại cuộc họp.
Chiều 6/7 Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp, thông qua dự thảo báo cáo giám sát tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các huyện miền núi từ đầu năm 2005 đến cuối năm 2008.

Dự thảo báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh đã nêu tổng quan tình hình kinh tế - xã hội các huyện miền núi của tỉnh; về đầu tư và kết quả đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tại các huyện miền núi từ 2005 đến 2008; nguyên nhân công trình phát huy tác dụng tốt và nguyên nhân không phát huy tác dụng, hoặc chỉ phát huy một phần; một số kiến nghị của HĐND tỉnh với các cơ quan Trung ương và đối với UBND tỉnh...

Đại diện sở, ngành và các huyện đã phát biểu làm rõ những vấn đề cần hiệu chỉnh trong dự thảo báo cáo và kiến nghị một số tồn tại, vướng mắc ở địa phương cần tỉnh quan tâm tháo gỡ. 
                                                                                                                                    T.T

 

.