Quảng Ngãi: Trung ương cho ứng 150 tỷ đồng từ Chương trình 30a

14:51, 06/07/2009 [GMT+7]
.

Ông Trần Văn Nhân - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết, vừa qua Trung ương đã cho tỉnh ứng 150 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho đồng bào các miền núi (Chương trình 30a).

 

Số kinh phí này, tỉnh sẽ phân bổ cho 6 huyện miền núi, mỗi huyện 25 tỷ đồng. Hiện nay, các huyện miền núi đang chọn các danh mục đầu tư từ nguồn kinh phí này.   

                                 P.A

.