Thông qua Đề án thực hiện Nghị quyết 30a của các huyện miền núi

10:57, 17/06/2009 [GMT+7]
.
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành 6 huyện miền núi họp bàn thực hiện Chương trình 30a.
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành 6 huyện miền núi họp bàn thực hiện Chương trình 30a.
Buổi làm việc diễn ra sáng ngày 16/6/2009, do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế chủ trì. Báo cáo của Sở Kế hoạch-Đầu tư cho biết, mục tiêu của Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (Chương trình 30a) là đến năm 2010 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo ở miền núi xuống còn dưới 40%; đến năm 2015 là ngang bằng mức trung bình của tỉnh và đến năm 2020 là  ngang bằng mức trung bình của khu vực.

 

Trong đó riêng với huyện Tây Trà do tỷ lệ hộ nghèo hiện quá cao (hơn 86%), nên đến năm 2010 có KH giảm hộ nghèo còn 75%. Để thực hiện Chương trình 30a đạt hiệu quả, cần có tổng nhu cầu vốn đầu tư của 6 huyện miền núi là hơn 24.336 tỷ đồng (trong đó huyện Sơn Tây có nhu cầu vốn hơn 2.898 tỷ đồng; Ba Tơ: 4.823 tỷ đồng; Minh Long: 2.652 tỷ đồng; Sơn Hà: 4.725 tỷ đồng; Trà Bồng: 4.795 tỷ đồng và Tây Trà: 4.441 tỷ đồng).

 

Theo đó phân kỳ đầu tư được tính 3 đợt: Giai đoạn 2009 - 2010 là hơn 6.766 tỷ đồng; giai đoạn 2011-2015: 12.015 tỷ đồng và giai đoạn 2016-2020 là 5.554 tỷ đồng. Số vốn nói trên được đầu tư vào các nhóm lĩnh vực: Hỗ trợ sản xuất tạo việc làm, tăng thu nhập; y tế, giáo dục dạy nghề, nâng cao dân trí, đời sống tinh thần; chính sách cán bộ; ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn; ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; ngành giao thông vận tải; ngành giáo dục và đào tạo; ngành y tế; văn hoá thông tin.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế cho rằng, cũng cùng lĩnh vực, nhưng các huyện bố trí cơ cấu vốn không giống nhau. Vì vậy các ngành, các địa phương cơ cấu lại nguồn vốn để thống nhất chung vốn đầu tư về các nhóm lĩnh vực cho các huyện. Trong 3 kỳ phân vốn, phải đầu tư đúng mục đích, chọn danh mục đầu tư theo bức xúc của địa phương, để nguồn vốn đầu tư phát huy tính hiệu quả.

 

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu 6 huyện miền núi xúc tiến xây dựng các trung tâm dạy nghề và chuẩn bị nguồn nhân lực để đào tạo nghề. Cũng tại cuộc họp lần này, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình huyện Tây Trà đến nay vẫn chưa hoàn thành Đề án Chương trình 30a để trình UBND tỉnh phê duyệt; phê bình huyện Sơn Tây triển khai kém công tác xuất khẩu lao động...

                                                  P.A

 

.