Chủ động phòng chống hạn ngay từ bây giờ

15:03, 28/04/2009 [GMT+7]
.

Tích nước cho các hồ, đập là một trong những giải pháp chống hạn hiệu quả.
Tích nước cho các hồ, đập là một trong những giải pháp chống hạn hiệu quả.
Các huyện, thành phố cần kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống hạn từ cấp huyện đến cấp xã; khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá khả năng nguồn nước hiện có ở các hồ chứa nước, đập dâng, sông suối, đầm, ao... Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước cụ thể, để xây dựng kế hoạch, đảm bảo nguồn nước và làm cơ sở lập, phê duyệt phương án phòng, chống hạn cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người, gia súc năm 2009 của từng địa phương; Có các biện pháp tích trữ nước, tiết kiệm nước và phân phối nước hợp lý.

 

Đối với những vùng khan hiếm nước phải ưu tiên giải quyết nước cho nhu cầu dân sinh, nước uống cho gia súc và có phương án cụ thể để chuyển nước ngọt đến phục vụ cho dân sinh. Đối với những vùng khó khăn về nguồn nước phải kiên quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

 

Ngay từ bây giờ các địa phương phải có biện pháp quản lý, sử dụng các nguồn nước hợp lý và có kế hoạch điều chỉnh thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng nhằm hạn chế thiệt hại do thiếu nước, khô hạn và tình trạng nước mặn xâm nhập gây ra, đồng thời có biện pháp cụ thể để duy tu, sửa chữa thường xuyên các công trình thuỷ lợi, nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu.

                                                  M.T

.