Trà Bồng vượt khó xây dựng nông thôn mới
16:05 | 18/03/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2021 - 2025, huyện Trà Bồng đã huy động các nguồn lực để tập trung đầu tư hoàn thiện các tiêu chí NTM ở các xã. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu có 9 xã NTM và 1 xã NTM nâng cao vào năm 2025, huyện rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của trung ương và tỉnh.
.
.