Tuổi trẻ Sơn Tịnh: Học tập và làm theo Bác
17:15 | 27/02/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, tuổi trẻ huyện Sơn Tịnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những phần việc cụ thể, thiết thực.
.
.