Tháng Ba, trên quê hương Ba Tơ anh hùng
10:22 | 10/03/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày này, trên khắp miền quê cách mạng Ba Tơ, người dân lại nhớ về không khí hào hùng của Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ diễn ra 78 năm trước (11/3/1945). Niềm tự hào ấy đi cùng năm tháng, có sức sống trường tồn, là động lực để nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Ba Tơ đoàn kết xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
.
.