Trợ lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
16:58 | 23/11/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Việc chuyển đổi số (CĐS) trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến, nhưng vẫn còn ở mức độ thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do rào cản về nguồn lực và nhận thức.
.
.