UBND tỉnh họp đánh giá kết quả triển khai Đề án 06 quý III năm 2022
13:00 | 29/09/2022
(Baoquangngai.vn)- Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp giao ban quý III năm 2022 đánh giá kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
.
.