Khai mạc Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022
15:54 | 25/05/2022
Sáng 25/5, Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022 (Vietnam - Asia DX Summit 2022) chính thức được khai mạc.
.
.