(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2022 khép lại, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Quảng Ngãi đón năm mới 2023 trong niềm vui thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả đạt được là động lực quan trọng, tạo niềm tin vững chắc để thành phố tiếp bước trên chặng đường mới.
  

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song TP.Quảng Ngãi đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, gặt hái thành công từ định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã bám sát chỉ đạo của tỉnh và thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đồng thời có những giải pháp chỉ đạo linh hoạt, phù hợp, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá, 2 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã xác định. Qua đó, tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo để cùng nhau xây dựng TP.Quảng Ngãi xứng đáng là vai trò đầu tàu, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.
 
Thành phố tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022 - 2027 trong toàn đảng bộ thành phố. Đặc biệt, thành phố đang tích cực hòa mình vào xu thế tất yếu để thực hiện công cuộc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng tới chính quyền số. 
 
Với sự nỗ lực không ngừng, năm 2022, kinh tế- xã hội thành phố đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực và tiếp tục phát triển ổn định, thực hiện ước đạt 15/16 chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt hơn 37.648 tỷ đồng, tăng 11,36% so với cùng kỳ năm 2021. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,1%. Thu ngân sách nhà nước tăng 55,58% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. 
Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội có sự đổi mới và đạt được những kết quả thiết thực. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện; công tác phòng, chống dịch Covid - 19 được triển khai hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Đặc biệt, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường niềm tin, ý chí, tạo thế và lực mới, làm điểm tựa vững chắc cho những năm tiếp theo.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trên từng lĩnh vực vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác phát triển đảng viên của thành phố chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch đề ra. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số công trình, dự án trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, tài nguyên - môi trường còn một số hạn chế. Việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố chưa vững chắc. Việc triển khai học tập, quán triệt các kết luận, quy định của cấp trên ở một vài địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm, chất lượng chưa cao; việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời... Đó là những vấn đề mà thành phố cần sớm có giải pháp khắc phục trong năm 2023. 
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cả giai đoạn 2020 - 2025. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 sẽ tạo tiền đề quan trọng, khí thế mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu cho cả nhiệm kỳ, sớm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và đạt một số tiêu chí của đô thị loại I để xây dựng TP.Quảng Ngãi trở thành đô thị văn minh, sạch đẹp và thân thiện. Đây chính là nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, là mục tiêu trên con đường hướng về tương lai tươi đẹp.
 
Mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 đã được xác định, việc cần làm ngay lúc này đối với TP.Quảng Ngãi chính là đề ra nhiệm vụ, xác định các giải pháp đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và hợp với lòng dân, hợp với thực tiễn ở địa phương và xu thế phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt phải có sự đổi mới, tạo bước đột phá. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện.
 
Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, không có sự thành công nào mà không xuất phát từ nỗ lực của chính mình. Việc xây dựng và phát triển thành phố trước hết phải do chính đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện. Thành phố đang đứng trước thời cơ lớn để tăng tốc phát triển. Với hành trang là những thành tựu đạt được cùng sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, tin rằng thành phố sẽ tiếp tục phát huy nội lực, vững bước vào xuân mới với tràn đầy niềm tin và hy vọng./.
 
--------------------------------OoO--------------------------------
Trình bày: L.H