Sử dụng phanh tay ô tô làm sao cho đúng cách?
08:51 | 18/08/2021
Phanh tay ô tô hoạt động lúc xe dừng hẳn giúp xe không bị lăn bánh khi dừng hay đỗ. Dưới đây là cách sử dụng phanh tay ô tô đúng cách.
.
.