Những giáo viên đầu tiên của lưu học sinh Lào
15:11 | 31/07/2022
(Baoquangngai.vn)- Xa gia đình, đến đất nước Việt Nam học tập để trở về xây dựng quê hương, đối với các lưu học sinh Lào, những giáo viên dạy tiếng Việt là những người thầy đầu tiên, là người đồng hành xuyên suốt giúp các em từng bước hòa nhập, làm quen với ngôn ngữ và môi trường mới. Từ đó, tạo tiền đề cho việc học tập, lĩnh hội kiến thức của các em.
.
.