Thành phố Quảng Ngãi: Nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính

22:17, 25/02/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế kéo dài trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bộ phận "một cửa" thời gian qua, UBND TP.Quảng Ngãi đã đề ra các giải pháp và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, địa phương liên quan về công tác này trong năm 2021.
Cuối năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh có thông báo kết luận kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công TP.Quảng Ngãi. Theo đó, còn rất nhiều tồn tại, hạn chế, thậm chí vi phạm trong hoạt động tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC cho công dân. Đó là, trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC, công chức tự ý thu thêm giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ quy định, như cấp giấy phép xây dựng nhà ở, giấy phép bán thuốc lá lẻ.  
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TP. Quảng Ngãi.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TP. Quảng Ngãi.
Đặc biệt, tất cả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình của người dân trên địa bàn thành phố đều bị quá hạn giải quyết, gây bức xúc cho người dân. Có nhiều hồ sơ trễ quá một năm. Việc luân chuyển, xử lý hồ sơ trong nội bộ, liên thông giữa các cơ quan không thực hiện theo mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo quy định, dẫn đến không kiểm soát được thời gian, trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân tham gia xử lý hồ sơ, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng...
 
Để chấn chỉnh những tồn tại kéo dài thời gian qua, ngày 31.12.2020, UBND TP.Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 135  về Cải cách hành chính năm 2021. Trong đó, có các giải pháp về cải cách TTHC. Theo Chánh Văn phòng TP.Quảng Ngãi Trần Đình Trường, năm 2021, thành phố đề ra mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC, trong đó gắn với chỉ tiêu rà soát rút ngắn 30% thời gian giải quyết đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền, so với khung thời gian quy định của trung ương.
 
Để thực hiện mục tiêu đó, Văn phòng thành phố được giao tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC; tham mưu và xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với tổ chức, công dân về việc giải quyết TTHC, về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức và các cơ quan nhà nước...
 
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Hành chính công thành phố thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng, minh bạch phí, lệ phí, thời gian liên quan đến giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và trên cổng/trang thông tin điện tử của thành phố. Cùng với đó là niêm yết công khai thông báo hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiện nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; triển khai đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công thành phố, làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị liên quan.
 
Đầu tháng 2.2021, UBND TP.Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hoá nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách hành chính; về đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, tính khả thi cao; đơn giản hoá quy trình, rà soát, kiến nghị bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp; về kiểm tra đột xuất, chuyên đề nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC...
 
Bài, ảnh: X. THIÊN
 
 
 
.
.