Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Phát huy vai trò giám sát
10:28 | 06/05/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính (CCHC). Qua giám sát, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời chấn chỉnh những bất cập, sai sót trong CCHC.
.
.