Ba Tơ: Triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến
22:22 | 24/11/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3), UBND huyện Ba Tơ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nhờ vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp doanh nghiệp (DN), cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.
.
.