Cấp độ dịch covid-19 tỉnh Quảng Ngãi (ngày 1/12)

02:12, 02/12/2021
.