Triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

14:55, 18/09/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Thanh tra tỉnh đã triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn toàn tỉnh. 

TIN LIÊN QUAN

Thực hiện Kế hoạch 1512/KH-TTCP ngày 4/9/2019 của Thanh Tranh Chính phủ về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch và thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Theo yêu cầu, cuộc thi được triển khai đến tất cả các cơ quan, bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Thanh tra tỉnh tiếp công dân.                 Ảnh TL
Thanh tra tỉnh tiếp công dân.                     Ảnh TL

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị và nhân dân tại địa phương tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. 

Thể lệ và tài liệu Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” được Thanh tra tỉnh đăng tải trên Công thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: https://ttra.quangngai.gov.vn.

Bài dự thi gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất trước ngày 10/10/2021 (Phòng Nghiệp vụ 4, số 50 đường Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi).

PV

 
.