Nâng cao hiệu quả công tác lý lịch tư pháp

22:30, 02/12/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Qua 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác LLTP, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Vĩnh Lạc cho hay, trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về LLTP luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước bố trí biên chế đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác LLTP. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về LLTP được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân. Nhìn chung, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về LLTP. Sở Tư pháp chú trọng thực hiện công tác LLTP và ngày càng nâng cao hiệu quả.  
Cán bộ Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân.                Ảnh: PV
Cán bộ Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Ảnh: PV
Việc xử lý thông tin LLTP cũng như hoạt động cấp phiếu LLTP đều được thực hiện trên phần mềm quản lý LLTP.  Nhờ đó, tạo thuận lợi cho việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu LLTP và cấp phiếu LLTP tại địa phương. Tỉnh ta đã có phần mềm tra cứu án tích trong phối hợp, tra cứu, xác minh thông tin LLTP để cấp phiếu LLTP. Hằng năm, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch trực tiếp đi đối chiếu thông tin án tích, thông tin về thay đổi, cải chính hộ tịch tại các cơ quan tòa án, cơ quan thi hành án, UBND cấp huyện, đối chiếu án tích với Trung tâm LLTP quốc gia... Nhờ vậy, những thông tin LLTP đảm bảo tính chính xác, đầy đủ dữ liệu, nâng cao chất lượng của cơ sở dữ liệu LLTP tại địa phương. 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh trường hợp công dân tố cáo trong lĩnh vực LLTP.
 
Nhìn chung, việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP tại địa phương đáp ứng được yêu cầu của Luật LLTP. Thực hiện kịp thời, đầy đủ việc tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin, đảm bảo chính xác thông tin cập nhật trong cơ sở dữ liệu LLTP. Không để tồn đọng thông tin LLTP chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu LLTP. Qua đó tạo thuận lợi cho công tác cấp phiếu LLTP khi có yêu cầu. 
 
Hiện nay, việc tiếp nhận và trả kết quả cấp phiếu LLTP được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong cấp phiếu LLTP được chú trọng, tăng cường áp dụng phương thức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký trực tuyến, rút ngắn thời hạn giải quyết, xác nhận tình trạng án tích công dân đầy đủ, chính xác, giảm chi phí, tạo thuận lợi cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân. Nhờ đó, nâng cao tỷ lệ cấp phiếu LLTP đúng hạn, từ 60% vào năm 2016 đến nay đạt khoảng 98%.
 
Theo ông Nguyễn Vĩnh Lạc, bên cạnh kết quả đạt được thì công tác LLTP ở tỉnh ta vẫn còn một số hạn chế, bất cập bởi tính không đồng bộ, thống nhất của Luật LLTP và các văn bản liên quan đến LLTP; việc ứng dụng công nghệ thông tin giữa các cơ quan quản lý sơ sở dữ liệu LLTP với các cơ quan khác có liên quan chưa được thực hiện đồng bộ, toàn diện, dẫn đến thông tin cung cấp không kịp thời, đầy đủ hoặc thất lạc thông tin; việc trả kết quả xác minh thông tin về án tích của các cơ quan liên quan theo đề nghị của Sở Tư pháp còn chậm, có trường hợp không trả lời. Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị, quốc gia yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu LLTP số 2 khi tiếp nhận giải quyết hồ sơ liên quan, việc ghi nội dung phiếu LLTP số 2 theo quy định sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân khi tham gia các quan hệ xã hội (mất cơ hội đối với việc làm, kinh doanh, xuất cảnh...), làm như vậy việc xóa án tích không còn mang ý nghĩa nhân văn...
 
MINH ANH  
 
 
 
.
.