Đẩy mạnh tấn công, truy quét hoạt động "tín dụng đen"

18:41, 20/02/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh.
Để đẩy mạnh tấn công, truy quét hoạt động “tín dụng đen”, đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh.
 

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, các biện pháp hành chính kết hợp với nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, lập hồ sơ quản lý đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”; các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.
 
Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi bảo kê, tạo điều kiện cho băng, nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”. Xác định đây là nội dung công tác mang tính trọng tâm, thường xuyên đồng thời cũng mang tính cấp b​ách trong tình hình hiện nay.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân về quy định của nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ; thủ đoạn lợi dụng các dịch vụ này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; hệ lụy nghiêm trọng do các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nâng cao nhận thức về pháp luật để tự phòng tránh và tích cực tham gia lên án, tố giác tội phạm.
 
Giao cho Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ Công tác liên ngành trong đó lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan như: Quản lý thị trường, Thuế, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi... tổng kiểm tra đột xuất, định kỳ các cơ sở kinh doanh liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh, xử phạt hành chính hoặc điều tra, truy tố trước pháp luật.
 
Theo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an: Trong năm 2018, cả nước xảy ra 4.510 vụ án hình sự, trong đó có rất nhiều vụ án liên quan tín dụng đen. Nhiều hệ lụy có nguyên nhân phát sinh từ tín dụng đen dẫn đến tội phạm và các vi phạm khác, như: giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác... và các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, sử dụng ma túy. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên vì nhu cầu vay vốn trong dân cư, của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ... để phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và nhu cầu cá nhân rất lớn, trong khi hệ thống sản phẩm dịch vụ ngân hàng và các tổ chức tài chính chưa rộng khắp và thuận tiện tiếp cận.
 
PV
.