Cho ý kiến về dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
16:37 | 10/11/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 9/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đồng chủ trì cuộc họp.
.
.