Tập trung thanh tra, kiểm tra thuế
15:24 | 26/05/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Để hoàn thành công tác thanh, kiểm tra năm 2022, ngành thuế đang tập trung thực hiện các giải pháp, kịp thời phát hiện những sai phạm về thuế, góp phần chống thất thu ngân sách.
.
.