Thu ngân sách từ ngành thuế tăng 16,5%
10:14 | 31/05/2022
Tổng thu ngân sách nhà 5 tháng năm nay do cơ quan Thuế quản lý ước đạt hơn 672.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
.
.