Tăng cường thu hồi nợ thuế

05:46, 06/11/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- So với đầu năm 2022, thời điểm này nợ thuế đã giảm. Song từ nay đến cuối năm, gần 5.000 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn sẽ hết hạn gia hạn, vì vậy, cùng với việc đề ra các giải pháp quản lý tốt nguồn thu, Cục Thuế tỉnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp quản lý nợ, thu hồi nợ đến hạn, tránh phát sinh nợ mới.
 
 
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến ngày 30/9, tổng số tiền thuế nợ toàn ngành là 667 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu 420 tỷ đồng, nợ khó thu 247 tỷ đồng. Trong số này, Tổ hợp nhà thầu Technip nợ 161,5 tỷ đồng, Công ty CP Tân Mai miền Trung nợ 198,2 tỷ đồng.
 
Cán bộ ngành thuế tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.  Ảnh: H.HOA
Cán bộ ngành thuế tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Ảnh: H.HOA
Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị phối hợp thu nợ thuế đối với đơn vị hoạt động xây dựng cơ bản còn nợ thuế. Ban hành văn bản chỉ đạo các chi cục thuế về thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2022; giao chỉ tiêu thu nợ cho các phòng, các chi cục thuế... Kết quả, đến ngày 30/9, nợ thuế giảm 15%, trong đó nợ khó thu giảm 9% so với thời điểm 31/12/2021.
 
Bên cạnh đó, ngành thuế tỉnh đã xử lý khoanh nợ tiền thuế (theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội) đối với 75 người nộp thuế, với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng; xóa nợ cho gần 2.300 người nộp thuế, với số tiền trên 25,8 tỷ đồng. Lũy kế từ ngày 1/7/2020 đến nay, toàn ngành đã khoanh nợ cho trên 6.000 người nộp thuế, với số tiền thuế nợ được khoanh trên 141,4 tỷ đồng...
 
Thực hiện Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ, ngành thuế tỉnh đã gia hạn gần 5.000 tỷ đồng tiền thuế năm 2022 cho các doanh nghiệp. Theo đó, đến cuối tháng 10/2022, số thuế đến hạn phải thu trên 568 tỷ đồng; đến tháng 12/2022 phải thu trên 3.400 tỷ đồng.
 
Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Võ Hùng cho biết, mặc dù đến thời điểm này, công tác thu nợ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Tuy nhiên, số tiền thuế gia hạn phải thu vào thời điểm cuối năm khá lớn. Trong khi đó, đây là thời điểm hầu hết các doanh nghiệp tập trung nguồn tiền để chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán 2023, nếu không kịp thời đôn đốc sẽ dẫn đến nợ thuế phát sinh, ảnh hưởng đến số thu ngân sách.
 
Để làm tốt công tác quản lý nợ, thu hồi nợ thuế, Cục Thuế tỉnh tăng cường rà soát số liệu nợ thuế, tập trung thực hiện các nội dung, công việc xử lý nợ thuế theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội, Luật Quản lý thuế. Theo dõi chặt chẽ các khoản nợ, nhất là các khoản thuế đã gia hạn; thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phối hợp đồng bộ nhiều biện pháp để đôn đốc ngay từ khi nợ thuế mới phát sinh và thực hiện liên tục đến khi giảm nợ. Đặc biệt, đối với các khoản nợ gia hạn trước khi đến hạn nộp thuế 15 ngày, ngành thuế sẽ gửi thư nhắc gửi đến từng doanh nghiệp để người nộp thuế chuẩn bị sẵn nguồn tiền thuế phải nộp, không để bị động, dẫn đến nợ thuế. Riêng với khoản nợ trên 90 ngày, tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế phù hợp để động viên người nộp thuế nộp tiền thuế nợ vào ngân sách...
 
AN NHIÊN
 
 
 
 
.
.