Xử lý vướng mắc trong triển khai, vận hành hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022

15:23, 14/07/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Để xử lý các vướng mắc trong quá trình triền khai, vận hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) từ ngày 1/7/2022, Tổng cục Thuế vừa có công văn số 2455/TCT-DNNCN gửi Cục Thuế các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng cục Thuế chỉ đạo:
 
 Tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT tại Tổng cục Thuế và các Cục Thuế; đảm bảo bám sát thực tiễn, kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có khó khăn, vướng mắc trong thực hiện HĐĐT để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.
 
Ảnh: KT
Ảnh: KT
Từ ngày 1/7/2022, việc sử dụng biên lai điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức Ủy nhiệm thu thuế) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
 
Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan Thuế; tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm quản lý để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan Thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. Từ ngày 1/7/2022, cơ quan Thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan Thuế đặ in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ mua cơ quan Thuế thì tiếp tục sử dụng.
 
Đối với Quy chế cung cấp thông tin hóa đơn điện tử. Hiên nay, Hệ thống HĐĐT đã đáp ứng nhu cầu tra cứu HĐĐT trên Cổng điện tử và qua app (tra cứu được đầy đủ nội dung hóa đơn). Việc chia sẻ cơ sở dữ liệu cho các cơ quan liên quan, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1737/TCT-QLRR ngày 23/5/2022 về việc hướng dẫn cơ quan Thuế các cấp ký kết Quy chế mẫu về trao đổi thông tin HĐĐT. Tại Quy chế và công văn đã có hướng dẫn chi tiết cơ quan Thuế các cấp làm việc trao đổi với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại địa phương như cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an hoay các cơ qan có hoạt động tố tụng, điều tra để ký kết Quy chế này. 
 
Nội dung trao đổi thông tin sẽ sẽ được cơ quan Thuế các cấp ký kết dựa trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính cụ thể của từng cơ quan, tổ chức bên ngoài.
 
KT
 
 
.
.