8 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Thuế 6 tháng cuối năm

21:40, 22/07/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 8/7, dưới sự chủ trì của Cục trưởng Bùi Khánh Toàn, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022.
 
 
Cục trưởng Cục Thuế Bùi Khánh Toàn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh KT
Cục trưởng Cục Thuế Bùi Khánh Toàn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh KT
Theo báo cáo của Cục Thuế, tổng thu NSNN (nội địa) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 đạt 10.303 tỷ đồng, bằng 88,4% dự toán TW, bằng 61,7% dự toán tỉnh, bằng 163,7% so thực hiện cùng kỳ. Trong đó, Thu từ NMLD Dung Quất đạt 6.521,5 tỷ đồng, bằng 109,9% dự toán TW, bằng 82,2% dự toán tỉnh, bằng 212,2% so thực hiện cùng kỳ. Các khoản thu còn lại đạt 3.781,5 tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán TW, bằng 43,1% dự toán tỉnh, bằng 117,5% so thực hiện cùng kỳ. Trừ tiền sử dụng đất, các khoản thu còn lại đạt 3.178,8 tỷ đồng, bằng 64,6% dự toán TW, bằng 56% dự toán tỉnh, bằng 111,7% so thực hiện cùng kỳ.
 
Ngoài công tác quản lý thu thuế, công tác thanh tra, kiểm tra, kê khai, hoàn thuế, công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, quản lý nợ, công nghệ thông tin, công tác quản lý hộ kinh doanh và triển khai thực hiện các chuyên đề về tăng cường quản lý thu NSNN, nhất là lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản,... luôn được cơ quan Thuế các cấp quan tâm, trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả nhất định. Tình hình kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực tiếp tục được tăng cường quản lý.
 
Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, được Tổng cục Thuế tuyên dương, tặng Giấy khen do có thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc triển khai Hóa đơn điện tử giai đoạn 2.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý thuế còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số khoản thu, sắc thuế chưa đảm bảo tiến độ dự toán tỉnh giao; một số Chi cục Thuế có tiến độ thu còn chậm so tiến độ dự toán, đạt thấp so thực hiện cùng kỳ.  Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị còn mang tính hình thức, chưa thực sự được quan tâm và thực hiện đồng bộ. Còn nhiều hạn chế trong công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải, quản lý nhà ở tư nhân, kinh doanh vàng bạc, đá quý, tài nguyên khoáng sản. Công tác trao đổi, phối hợp giữa các phòng, các Chi cục Thuế chưa kịp thời dẫn đến chậm trễ trong xử lý công việc chung.
 
Để tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị thu NSNN và các chỉ tiêu quản lý thuế đã đề ra trong năm 2022, Cục trưởng buigf Khánh Toàn để nghị trong thời gian tới, Các phòng, Chi cục Thuế tiếp tục bám sát nội dung, chương trình công tác, kế hoạch đã đăng ký để triển khai thực hiện, đồng thời hoàn thành những công việc còn dở dang, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ đạo trong kỳ họp, như :
 
Tổ chức rà soát, đánh giá ước thực hiện thu NSNN cả năm 2022 trên địa bàn; triển khai thực hiện xây dựng và phân giao dự toán thu ngân sách năm 2023 cho các phòng quản lý thu, Chi cục Thuế đảm bảo kịp thời, phù hợp.
 
Tiếp tục quản lý chặt chẽ, bao quát người nộp thuế, khoản thu, sắc thuế, nhất là các nguồn thu còn dư địa; tiếp tục cụ thể hóa kế hoạch tăng cường quản lý thu trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025 bằng những nhiệm vụ, chương trình cụ thể; nâng cao chất lượng phân tích chuyên sâu hồ sơ khai thuế và hiệu quả thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, đảm bảo qua công tác thanh tra, kiểm tra có phát hiện sai sót và từng bước có kế hoạch cảnh báo sớm sai phạm cho NNT; tiếp tục theo dõi chặt chẽ các khoản nợ thuế và quyết liệt thực hiện công tác cưỡng chế theo quy định, kịp thời huy động các khoản gia hạn đến hạn vào NSNN; tiếp tục kiểm soát hồ sơ khai thuế và thực hiện hoàn thuế kịp thời, đúng quy định cho NNT.
 
Tổ chức nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Cục xây dựng kế hoạch cụ thể về triển khai nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile cho hộ gia đình và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trình UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thành trước tháng 12/2022. 
 
 Tổ chức lấy ý kiến tham gia, đề xuất giải pháp, kiến nghị của các phòng liên quan, các Chi cục Thuế về tăng cường quản lý thuế có hiệu quả đối với nhà ở tư nhân, kinh doanh vàng bạc, đá quý, kinh doanh vận tải để có chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn ngành. 
 
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giải đáp, hỗ trợ NNT các chính sách thuế, các nội dung của ngành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, chiều sâu, theo chuyên đề; tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, vận động NNT thực hiện và duy trì áp dụng hóa đơn điện tử trong thời gian tới. 
 
Tiếp tục xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện các ứng dụng phục vụ nội bộ ngành và cơ sở dữ liệu dùng chung, trao đổi với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT trong tiếp cận thông tin và phục vụ công tác quản lý thuế. 
 
Tiếp tục rà soát thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ ngành theo yêu cầu; đề xuất giải pháp thiết thực để cải thiện các chỉ số thành phần liên quan đến lĩnh vực thuế nhằm góp phần cải thiện chỉ số PCI năm 2022. 
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức cán bộ theo quy định; đảm bảo kỷ cương tài chính, chi tiêu nội ngành theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực.
 
THANH UYÊN
 
.
.