Tập trung thanh tra, kiểm tra thuế

03:05, 26/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để hoàn thành công tác thanh, kiểm tra năm 2022, ngành thuế đang tập trung thực hiện các giải pháp, kịp thời phát hiện những sai phạm về thuế, góp phần chống thất thu ngân sách.
 
[links()]
 
Tăng thu qua thanh, kiểm tra
 
Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã kịp thời chỉ đạo về công tác thanh, kiểm tra thuế của ngành, của UBND tỉnh theo hướng tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ tại bàn, đổi mới phương pháp, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, các ứng dụng của ngành trong phân tích rủi ro, kiểm tra hồ sơ thuế. Đặc biệt, chú trọng công tác chuẩn bị trước khi thực hiện thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trên cơ sở phân tích chuyên sâu, để lựa chọn các nội dung trọng tâm, tăng cường giao dịch điện tử, nhằm giảm thời gian thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế...
 
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Tư Nghĩa - Mộ Đức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại một doanh nghiệp trên địa bàn.
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Tư Nghĩa - Mộ Đức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại một doanh nghiệp trên địa bàn.
Công tác thanh, kiểm tra được thực hiện theo 2 hình thức, đó là kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế tại cơ quan thuế và thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện kiểm tra 1.815 hồ sơ kê khai thuế tại cơ quan thuế. Qua đó, chấp nhận 1.801 hồ sơ; đề nghị giải trình, bổ sung thông tin 14 hồ sơ. Kết quả kiểm tra đã tăng thu hơn 2,2 tỷ đồng; giảm khấu trừ 405 triệu đồng. Đối với công tác thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, trong 4 tháng, ngành thuế đã thực hiện thanh, kiểm tra 139 doanh nghiệp. Kết quả toàn ngành xử lý 120 doanh nghiệp có vi phạm, với tổng số thuế truy thu và phạt hơn 14,2 tỷ đồng, giảm lỗ gần 5 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 9,5 tỷ đồng.
 
Một số hành vi vi phạm phát hiện qua thanh, kiểm tra như: Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra không đúng quy định. Kê khai các khoản chi phí lãi vay (nhất là đối với đơn vị có giao dịch liên kết), chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao, chi phí đầu vào không đầy đủ hóa đơn, chứng từ... dẫn đến khai sai, khai thiếu số thuế phải nộp.
 
Tăng cường giám sát 
 
Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Võ Hùng cho biết, Cục Thuế tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo công tác thanh, kiểm tra về thuế, xem đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách. Đây cũng là khâu quan trọng trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
 
"Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục tập trung rà soát, giám sát các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế và công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hóa đơn nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế. Triển khai đạt hiệu quả kế hoạch chống thất thu lĩnh vực bất động sản, tài nguyên khoáng sản, giao dịch chuyển giá, liên kết... tạo tiền đề, nền tảng trong việc thực hiện Đề án Quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh", ông Hùng nhấn mạnh.
 
Theo quy định, bắt đầu từ ngày 1/7/2022, tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động đều phải sử dụng hóa đơn điện tử (có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế). Một khi đưa vào áp dụng đồng bộ hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ sẽ tạo thuận lợi đối với công tác thanh, kiểm tra thuế, truy xuất hóa đơn và xử lý các sai phạm kịp thời.
 
Bài, ảnh: HỒNG HOA