Những lợi ích mà Doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

16:22, 08/04/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính có Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố; thời gian thực hiện từ tháng 4/2022. Quảng Ngãi là một trong 57 tỉnh, thành phố nói trên thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Quyết định trên.
 
Ảnh có tính chất minh họa. Ảnh Internet
Ảnh có tính chất minh họa. Ảnh Internet
Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính. Điều đó cho thấy sự quan trọng của loại chứng từ này trong hoạt động SXKD mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Doanh nghiệp và người dân.
 
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH19 (Điều 89) quy định: “Hóa đơn điện tử bao gồm hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế”.
 
Theo đó, HĐĐT được chia thành 2 loại: Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế và Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế.
 
Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế là HĐĐT được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi hóa đơn cho người mua. Được hiểu là HĐĐT người bán lập gửi cho cơ quan Thuế để cơ quan Thuế cấp mã xác thực cho hóa đơn đó, rồi người bán sẽ gửi cho người mua.
 
Mã của cơ quan Thuế trên HĐĐT bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn và được hệ thống cấp mã của cơ quan thuế cấp mã tự động.
 
Việc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế không chỉ có các ưu điểm nói chung của HĐĐT như: Hóa đơn đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn, chính xác; việc lập và giao nhận hóa đơn nhanh chóng, việc ký và giao nhận hóa đơn được thực hiện bằng phương thức điện tử nên không nhất thiết người ký phải có mặt, người mua nhận được ngay hóa đơn và dễ dàng chuyển đến các bộ phận liên quan theo dõi; dễ dàng tra cứu, xuất trình cho cơ quan chức năng mà không cần mang theo như hóa đơn giấy; tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ hóa đơn...
 
So với HĐĐT không có mã của cơ quan thuế, hóa đơn có mã của cơ quan thuế có rất nhiều ưu điểm là sau khi lập hóa đơn, hóa đơn được gửi ngay đến Cổng điện tử của cơ quan Thuế để cấp mã xác thực, khi đó Hệ thống HĐĐT sẽ tự động rà soát thông tin bên mua, bên bán, loại, số hóa đơn... và chỉ cấp mã xác thực nếu không phát hiện có dấu hiệu vi phạm; từ đó, sẽ tránh cho doanh nghiệp mua hàng nhận hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn...
 
Mặt khác, khi doanh nghiệp áp dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế là không phải lập và nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (tháng hoặc quý) hay Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bộ phận kế toán của doanh nghiệp sẽ giảm bớt được một đầu mục công việc mỗi tháng hoặc quý, tránh được tình trạng nộp báo cáo chậm so với thời hạn quy định; không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp báo cáo theo quy định.
 
Trên đây là những lợi ích và những thuận lợi vượt bậc mà Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cần nghiên cứu và lựa chọn khi áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế./.
 
Thanh Uyên
 
.
.