Tăng cường quản lý thu, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

20:04, 16/03/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 8/3/2022, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 38/KH-UBND về tăng cường quản lý thu, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Mục tiêu của Kế hoạch là cụ thể hóa công tác phối hợp giữa ngành Thuế và các sở, ban ngành, địa phương liên quan, nhằm thực hiện hiệu quả nội dung chống thất thu theo Đề án đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với thị trường theo từng thời điểm để làm cơ sở quản lý thuế. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.
 
Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như, giao Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kê khai, nộp thuế khi có giao dịch chuyển nhượng bất động sản, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các hình thức xử lý liên quan trong việc kê khai giá chuyển nhượng không đúng với thực tế mua bán trên thị trường. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để nắm thông tin về các dự án đầu tư bất động sản, giá đất phổ biến trên thị trường; trên cơ sở đó, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất hỗ trợ cho công tác quản lý thuế,…
 
Sở Tài chính kịp thời xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Cung cấp cho cơ quan Thuế các thông tin về giá khi cơ quan Thuế đề nghị.
 
Sở Xây dựng kịp thời phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành giá nhà ở và các công trình hạ tầng khác làm cơ sở để quản lý thuế, thu thuế trước bạ đúng quy định; phối hợp cung cấp cho cơ quan Thuế các thông tin liên quan đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư bất động sản để phục vụ cho công tác quản lý thuế.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan Thuế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, xác định các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến đất đai theo đúng quy định; cung cấp cho cơ quan Thuế các thông tin về các dự án kinh doanh bất động sản, việc đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan theo dõi, rà soát và tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định về Bảng giá đất theo đúng quy định.
 
Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cung cấp kịp thời, chính xác thông tin địa chính cho cơ quan Thuế để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức, cá nhân khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản, chuyển mục đích sử dụng đất.
 
Sở Tư pháp chỉ đạo các Văn phòng công chứng thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo đúng giá thực tế thanh toán và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, chỉ đạo văn phòng công chứng cung cấp thông tin danh sách tổ chức, cá nhân có hợp đồng mua, bán nhà, đất cho cơ quan Thuế để thực hiện công tác quản lý thuế theo quy định.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế triển khai các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế, xử lý các hành vi vi phạm chính sách pháp luật về thuế trong phạm vi địa bàn quản lý; thực hiện các nội dung thủ tục hành chính công về xác định vị trí đất, xác nhận các hợp đồng giao dịch bất động sản đúng với quy định.
 
Khoa Thành
 
 
.
.