Đề nghị thu hồi Giấy CNĐK Công ty Cổ phần Tân Mai miền Trung

08:01, 11/01/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Cục Thuế vừa có văn bản gửi Sở KHĐT tỉnh thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký (CNĐK) doanh nghiệp hoặc Giấy CNĐK kinh doanh Công ty Cổ phần Tân Mai miền Trung, mã số thuế 4300503682; địa chỉ kinh doanh: Khu dân cư số 3, thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
[links()]  
Ảnh TL
Ảnh TL
Theo Cục Thuế, lý do đề nghị thu hồi: Tính đến ngày 30.11.2020, Công ty Cổ phần Tân Mai miền Trung còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp: 166.770.009.449 đồng. Trong đó, số tiền thuế quá hạn 90 ngày phải thực hiện cưỡng chế là 161.075.728.456 đồng, theo Thông báo nợ thuế số 14713/TB-CT ngày 16.12.2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.
 
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi của Cục thuế , Sở KHĐT phải ban hành quyết định thu hồi giấy CNĐK doanh nghiệp hoặc Giấy CNĐK kinhy doanh hoặc thông báo cho Cục Thuế vể lý do không thu hồi.
 
Điều 37 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế: Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.
 
4. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo trình tự, thủ tục quy định hoặc thông báo cho cơ quan quản lý thuế về lý do không thu hồi.

Thanh Uyên

 
 

.