Liên thông điện tử, tạo điều kiện cho người dân

22:24, 30/08/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Từ ngày 3.8, Cục Thuế tỉnh đã chính thức triển khai liên thông điện tử với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Sở TN&MT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất của hộ gia đình và cá nhân. Theo đó, tất cả mọi quy trình sẽ được quy về một đầu mối, tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các TTHC.
Luân chuyển hồ sơ và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai là một thủ tục quan trọng trong cấp quyền sử dụng đất, cũng như hợp đồng thuê đất, cấp sổ đỏ cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, trước đây vấn đề luân chuyển hồ sơ giữa hai cơ quan là Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) và cơ quan thuế còn nhiều vấn đề bất cập, dẫn đến chậm làm thủ tục trong cấp quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân. 
 
Nguyên nhân là do việc luân chuyển hồ sơ giữa hai cơ quan bằng giấy, dẫn đến thông tin chậm. Sự phối hợp giữa các cơ quan, nhất là chi cục thuế và VPĐKĐĐ các huyện, thành phố chưa được đồng bộ. Trong đó, có nhiều trường hợp thông tin từ VPĐKĐĐ chuyển đến cơ quan thuế không rõ ràng, không xác định được căn cứ để tính thuế, nên buộc phải gửi về lại VPĐKĐĐ, dẫn đến hồ sơ của người dân bị chậm trễ. 
 
Người dân đến làm thủ tục tại Chi cục Thuế huyện Bình Sơn.
Người dân đến làm thủ tục tại Chi cục Thuế huyện Bình Sơn.
Về phía cơ quan thuế, khi tiếp nhận thông tin chưa có cách phối hợp kịp thời đối với những trường hợp vướng mắc. Ngoài ra, các chi cục thuế địa phương còn quá cứng nhắc trong việc đòi hỏi, cung cấp các hồ sơ liên quan khi đã đủ thông tin. Do đó, để tạo thuận lợi cho người dân, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 339/2018/QĐ-UBND kèm theo quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử, để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Khi áp dụng liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai, hồ sơ đăng ký đất đai của người dân sẽ được cơ quan đăng ký đất đai điện tử hoá thành cơ sở dữ liệu và chuyển sang cơ quan thuế qua kênh trao đổi thông tin điện tử giữa hai ngành. Cơ quan thuế cũng trả kết quả thông báo nghĩa vụ tài chính cho người dân sang cơ quan đăng ký đất đai qua phương thức điện tử.
Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Tiếp, vấn đề liên thông thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan thuế và VPĐKĐĐ đã được triển khai từ nhiều năm trước đây, tuy nhiên hệ thống phần mềm của cơ quan tài nguyên chưa thực hiện được. Vì vậy, sau một thời gian tổ chức tập huấn, triển khai thử nghiệm việc chuyển, tiếp nhận, xử lý hồ sơ bằng phần mềm ứng dụng cho cán bộ cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai, kể từ ngày 3.8.2020, Cục Thuế phối hợp với VPĐKĐĐ tỉnh chính thức triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan TN&MT.
 
Theo đó, việc tiếp nhận, xử lý và trao đổi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân giữa chi cục thuế với chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, thị xã, thành phố chính thức được thực hiện bằng phần mềm ứng dụng và trao đổi hồ sơ, thông tin liên quan bằng hình thức điện tử.
 
Khi áp dụng liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai, hồ sơ đăng ký đất đai của người dân sẽ được cơ quan đăng ký đất đai điện tử hoá thành cơ sở dữ liệu và chuyển sang cơ quan thuế qua kênh trao đổi thông tin điện tử giữa hai ngành.
 
Cơ quan thuế cũng trả kết quả thông báo nghĩa vụ tài chính cho người dân sang cơ quan đăng ký đất đai qua phương thức điện tử. Mọi thông tin trao đổi về hoàn thiện, điều chỉnh hồ sơ, hoàn thành nghĩa vụ tài chính giữa hai cơ quan đều được thực hiện qua đường truyền dữ liệu và làm căn cứ để cơ quan đăng ký đất đai cấp quyền sử dụng cho người dân; cơ quan thuế thực hiện đôn đốc thu nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Việc trao đổi thông tin, theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ giữa hai cơ quan hoàn toàn bằng phương thức điện tử, nên rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ về đất cho người dân và minh bạch trách nhiệm của mỗi cơ quan trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người sử dụng đất.
 
Việc chính thức vận hành trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai là một bước đột phá mới trong cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển sản xuất, kinh doanh và sự hài lòng cho người dân. Thời gian tới, VPĐKĐĐ cần tiếp tục nghiên cứu, tích hợp các TTHC về đất lên cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm cung cấp dịch vụ công về đất đạt cấp độ 3 và 4, để người dân không phải đi lại nhiều lần, đến nhiều cơ quan khác nhau.
 
Bên cạnh đó, ngoài vấn đề luân chuyển thông tin điện tử, ngành thuế cũng đang phối hợp với cơ quan quản lý đất đai thực hiện một số thủ tục trong hồ sơ đất đến các xã, phường, thị trấn bằng hình thức điện tử. Bởi, để làm một thủ tục hồ sơ về đăng ký đất, ngoài thực hiện nghĩa vụ tài chính còn phải xác minh, xác nhận biến động về đất ở các xã, phường... khiến người dân phải đi lại nhiều lần, mất thời gian, chi phí.
 
Bài, ảnh: HỒNG HOA
 
 
.
.